Just nu 15% rabatt med koden: DEC15

Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. MADE4Y OCH WEBBPLATSEN

MADE4Y AB, org.nr 559292-4590, M4Y Sverige AB Östra Varvsgatan 4, 211 75 Malmö, (”MADE4Y“, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

MADE4Y värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är MADE4Y:s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information MADE4Y samlar in samt varför och hur MADE4Y behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och den förklarar dina rättigheter i förhållande till MADE4Y angående behandlingen av dina personuppgifter.

När du använder våra tjänster samlar MADE4Y in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Bolagets tjänster såsom de definieras nedan. Vi kan inte administrera ditt köp eller ditt klubbmedlemskap om vi inte behandlar dina personuppgifter.

När vi nämner våra Samarbetspartners i denna integritetspolicy menar vi bolag som godkänts av MADE4Y och som har ingått avtal med oss för att sälja och tillhandahålla sina produkter och tjänster via webbplatsen (”Samarbetspartners”). När vi nämner Webbplatsen menar vi MADE4Y.SE och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

Vissa sidor på Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part och sådana webbplatser kan länka till Webbplatsen. Denna integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. MADE4Y är inte ansvarigt för tredje parters verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför ta del av deras respektive integritetspolicyer för deras webbplatser innan några personuppgifter skickas till dem.

2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är MADE4Y personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter, implementerar eller kompletterar sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies och andra tekniska lagringsmedel hänvisas till avsnitt 5 ”Om Cookies och andra liknande tekniker” nedan och till MADE4Y:s cookiepolicy, här.

2.1 Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

2.1.1 Kunder, prenumeranter, kundklubbsmedlemmar, MADE4Y+ och tävlingsdeltagare

På Webbplatsen kan du handla varor och tjänster direkt från MADE4Y och/eller från MADE4Y:s Samarbetspartners som valt att sälja sina varor och tjänster via Webbplatsen. När du köper något på Webbplatsen ingår du ett avtal med MADE4Y eller med någon av MADE4Y:s Samarbetspartners. För att vi ska kunna administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.

De personuppgifter som MADE4Y samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • personnummer;
 • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • leverans- och faktureringsinformation, betal- och kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst;
 • användarnamn och lösenord till våra tjänster;
 • köp-, betal- och orderhistorik;
 • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden;
 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats eller via annan kontakt med oss; och/eller
 • IP-adress.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • webbplatsen, t.ex. när du beställer en vara eller tjänst, väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, deltar i någon av våra tävlingar eller när du kontaktar oss via e-post;
 • våra Samarbetspartners;
 • genom avtal eller annan affärskontakt om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners; eller
 • genom cookies(se mer under avsnitt 5 ”Om Cookies och andra liknande tekniker” nedan).

2.2 Varför behandlar vi dina personuppgifter?

2.2.1 Kunder

MADE4Y behandlar kunders personuppgifter inom ramen för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan.

 • Fullgörande av köpeavtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ditt köp av varor och tjänster, för att leverera dessa, för att genomföra betalning och för att ge dig åtkomst till Webbplatsen och de tjänster som MADE4Y tillhandahåller där, t.ex. vår kundtjänst.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut, såsom krav i bokföringslagen och i produktansvarslagen. Detta innebär t.ex. att vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler och köphistorikför att du ska kunna reklamera ett köp.
 • Berättigat intresse:
  • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, genomföra, utveckla och förbättra MADE4Y:s tjänster för våra kunder. För detta ändamål analyserar vi de personuppgifter som vi samlar in från våra kunder (t.ex. ålder och köphistorik) och sorterar in kunder i olika segment för att kunna utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål. Vi genomför inte någon analys av dina personuppgifter på individnivå.
  • Vi behandlar din köphistorik och din e-postadress för att skicka relevanta erbjudanden avseende likartade produkter till dig. Du kan alltid invända mot denna behandling, se mer om detta under avsnittet Dina rättigheter nedan.

2.2.2  Prenumeranter

MADE4Y behandlar dina personuppgifter i syfte att skicka MADE4Y:s nyhetsbrev på sätt som anges nedan.

Fullgörande av avtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev med personanpassade erbjudanden, rabattkoder och information om relevanta kampanjer från MADE4Y och våra Samarbetspartners till dig. För detta ändamål analyserar vi dina personuppgifter på en aggregerad nivå.

2.2.3 Medlemmar i MADE4Y:s kundklubb

Syftet med att vara medlem i MADE4Y:s kundklubb är att du ska få personliga erbjudanden, utvalda generella medlemserbjudanden och en anpassad köpupplevelse.  Det innebär att vi kommer se till att du får anpassade nyheter, inbjudningar till kampanjer och event och produktrekommendationer och för detta ändamål behandlar vi dina personuppgifter. Vanligtvis kommunicerar vi med våra medlemmar via e-post, sms och på Webbplatsen men vi kan även komma att kommunicera med dig som medlem genom brev. Därför är det viktigt att du som medlem håller dina personuppgifter som är angivna på Mina sidor uppdaterade. Du kan när som helst logga in på Mina sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter.

MADE4Y behandlar dina personuppgifter inom ramen för kundklubben för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan.

 • Fullgörande av avtal om medlemskap:
  • Vi behandlar dina personuppgifter för att upprätta ditt medlemskonto på Mina sidor och skapa dina användaruppgifter, för att säkerställa att du är privatperson och över 18 år, för att tillhandahålla dig möjligheten att se din order- och köphistorik samt för att hantera dina inställningar och val. Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att du ska kunna spara produkter i varukorgen och på din önskelista.
  • Vi behandlar ditt personnummer för att uppdatera dina adressuppgifter, för att säkerställa att eventuella värdehandlingar skickas till rätt person samt för att kunna upprätthålla en god kund- och registervård.
  • Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev med personanpassade erbjudanden, rabattkoder och information om relevanta kampanjer från MADE4Y och våra Samarbetspartners till dig. För detta ändamål analyserar vi dina personuppgifter på en aggregerad nivå.
  • Personliga produkter:MADE4Y tillhandahåller erbjudanden om ”Personliga produkter” i sina e-postutskick som motsvarar det som på Webbplatsen visas under ”Du kanske också gillar” och ”Rekommenderat för dig”. För detta ändamål analyserar vi din köp- och din klickhistorik, vad du lagt i din varukorg, ålder, bostadsort och övriga val du har gjort på Webbplatsen för att MADE4Y ska kunna erbjuda dig relevanta produkter. Analysen görs främst på en aggregerad nivå men kan även göras på individnivå för att kunna lämna ännu bättre och personanpassade erbjudanden framtagna just för dig.
 • Berättigat intresse: Vi har ett intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och Webbplatsen för att kunna erbjuda våra medlemmar den bästa möjliga upplevelsen och kunna erbjuda service på Webbplatsen. Vi kommer därför att sammanställa våra medlemmars personuppgifter på en aggregerad nivå för att kunna utveckla kundklubben och Webbplatsen.

2.2.5 Tävlingsdeltagare

MADE4Y behandlar dina personuppgifter om du deltar i en tävling organiserad av MADE4Y för det ändamål och den lagliga grund som anges nedan.

 

 • Samtycke: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera tävlingen, vilket innebär att utse vinnare och förmedla vinsterna. Vi kommer även att kontrollera vinnarens ålder.
 • Berättigat intresse: Om du kontaktar MADE4Y:s kundtjänst med frågor eller synpunkter rörande en tävling kommer MADE4Y att behandla dina personuppgifter för att kunna fullfölja kontakten med dig.


2.3 Lagring av personuppgifter

MADE4Y vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder, därefter raderas personuppgifterna.

 • Kunder: Om du köpt en vara på vår Webbplats sparas dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post samt betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster i två år eller så länge som krävs för att MADE4Y eller våra Samarbetspartners ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar behandling för att uppfylla leverans- eller serviceåtaganden. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • Prenumeranter:Om du anmält dig som prenumerant på MADE4Y:s nyhetsbrev så sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig från att erhålla nyhetsbrev.
 • Klubbmedlemmar: Om du registrerat dig som medlem i MADE4Y:s kundklubb sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig men senast tre år efter senaste aktivitet om MADE4Y inte behöver uppgifterna av annan anledning enligt nedan.
 • Tävlingsdeltagare: Om du har samtyckt till att MADE4Y behandlar dina personuppgifter i samband med tävlingsdeltagande sparar vi dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att administrera tävlingen. När vi inte längre behöver personuppgifterna för att administrera tävlingen kommer de att raderas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att delta i tävlingen genom att kontakta MADE4Y:s kundtjänst.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med MADE4Y, t ex via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Rättslig skyldighet: MADE4Y sparar dina personuppgifter (kontaktuppgifter, kundklubbsinformation, köphistorik, betalningsuppgifter och dina kontakter med kundtjänst) så länge vi är skyldiga enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till två år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

När MADE4Y inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

2.4 Överföring av personuppgifter

2.4.1 Kunder, prenumeranter och kundklubbsmedlemmar

Information om våra kunder är en viktig del av MADE4Y:s verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan. MADE4Y iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av MADE4Y:s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 • Cookies och andra liknande tekniker: Om du tillåter cookies och andra liknande tekniker när du besöker vår Webbplats och genomför köp eller är medlem i vår kundklubb kan de uppgifter vi samlar in om hur du använder Webbplatsen komma att samlas in med hjälp av cookies och andra liknande tekniker. Om du är kund kan denna information användas till kundsegmentering och, om du dessutom är kundklubbsmedlem, för marknadsföring och annonsering på Webbplatsen. För de ändamål som anges ovan i punkterna 2.2.1–2.2.3 delas denna information med våra samarbetspartners för sociala medier, annonsering och analysering.

MADE4Y kan komma att överföra personuppgifter till tredje land. För mer information om vilka säkerhetsåtgärder som vidtas vid sådan överföring hänvisar vi till avsnitt 4.

3. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

MADE4Y vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Därför kan du när som helst ändra dina personuppgifter i på Mina sidor om du är medlem i vår kundklubb eller har registrerat konto, annars är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig eller att vi tar bort ditt användarkonto på Webbplatsen. MADE4Y kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer MADE4Y även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen. Därutöver har du rätt att begära att MADE4Y för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

Vidare har du rätt att kräva att MADE4Y begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att skicka erbjudanden baserade på din köphistorik (direktmarknadsföring) och om du gör det kommer vi att upphöra med personuppgiftsbehandlingen.  Om du invänder mot att dina personuppgifter används eller utlämnas för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och/eller medlemmar och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Du kan inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att MADE4Y:s behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

4. SÄKERHET

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

MADE4Y använder sig även bl.a. av Secure Socket Layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

4.1 Överföring till land utanför EU/EES

I de fall MADE4Y använder, eller kommer att använda, underleverantörer eller samarbeta med partners som är etablerade utanför EU/EES-området ansvarar MADE4Y för att säkerställa att dessa aktörer kan garantera en säkerhetsnivå motsvarande den som upprätthålls inom EU.

För att säkerställa ett tillräckligt skydd för dina personuppgifter vid överföringar till länder utanför EU/EES när ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen saknas har MADE4Y i tillämpliga fall ingått avtal med respektive mottagare av personuppgifter innehållandes standardavtalsklausuler beslutade och godkända av EU-kommissionen, inklusive men inte begränsat till de standardklausuler som har beslutats genom kommissionens beslut 2001/497/EG, 2004/915/EG eller 2010/87/EU.

MADE4Y vidtar därutöver, när skyddsnivån i mottagarlandet inte kan anses likvärdig med den inom EU/EES, ytterligare skyddsåtgärder såsom exempelvis pseudonymisering, IP-anonymisering och kryptering. Kompletterande information kan erhållas genom vår kundtjänst eller vårt dataskyddsombud via kontaktuppgifterna nedan.

5. OM COOKIES OCH ANDRA LIKNANDE TEKNIKER

För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig MADE4Y av s.k. cookies och liknande tekniska lagringsmedel på Webbplatsen.

I samband med att du besöker Webbplatsen för första gången får du en fråga om du samtycker till vår användning av cookies. Detta samtycke lämnas i enlighet med lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Du kan när som helst ta bort cookie från din webbläsare och justera dina inställningar för användningen av cookies. Detta kan du läsa om hur du gör i vår cookiepolicy som finns på länken nedan.

Här kan du läsa MADE4Y:s policy för cookies och liknande tekniska lagringsmedel som ger mer information om vilka cookies samt pixlar som finns på Webbplatsen, vem som placerar dem och vad de används till.

6. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN 

MADE4Y förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

2020-09-18: Ändring med anledning av nya krav vad gäller överföringar av personuppgifter till områden utanför EU/EES.

2021-01-15: Kompletterande ändringar med anledning av nya krav vad gäller överföringar av personuppgifter till områden utanför EU/EES.

7. KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta MADE4Y:s dataskyddsombud eller vår kundtjänst genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till adresserna som anges nedan.

MADE4Y AB
E-post: kundservice@Made4y.se

Dataskyddsombud
E-post: dpo@Made4y.se

 

MYCKET ATT HÅLLA KOLL PÅ

Vi hjälper dig med dina företagsblommor